Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

19 sierpnia 2019 r.

  1. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano  25.07.19 r.
  2. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano  29.07.19 r.
  3. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 05.08.19r.
  4. Projekt Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)  – wysłano 30.07.19r.
  5. Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)  – wysłano 09.08.19 r.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Energii  w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji - wysłano 14.08.19 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę