Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (8) - porządek

7 sierpnia 2019 r.

godz. 11:00; Sala Kolegialna Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie

I. Omówienie:

  1. Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

  2. Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).

  3. Projektu ustawy zmieniającego ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).

  4. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

  5. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

II. Wyrażenie opinii w celu dokonania oceny funkcjonowania ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).

III. Sprawy różne.

IV. Zgodnie z ustaleniami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dn. 17 lipca 2019r. bezpośrednio po zakończeniu prac Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odbędzie się dalszy ciąg dyskusji dotyczącej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę