KWRiST(8a) - obieg.

26 sierpnia 2019

opiniowanie obiegowe KWRIST  projektów MZ -

1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 845),

2) w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 846).

Projekty uzgodnione.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę