Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (9) - Obiegowo

18 września 2019

  1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)  - Zdjęto. Zespól oczekuje na tekst ostateczny.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego - Projekt uzgodniony.
  3. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów: „technik spawalnictwa” oraz „zdobnik ceramiki” (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) - opinia pozytywna.

Projekty opiniowane trybem obiegowym.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę