Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (9) - posiedzenie

20 września 2019 r.

godz. 14:00; sala 001 w Ministerstwie Cyfryzacji ul. Królewska 27 w Warszawie

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę