Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

21 października 2019 r.

godz. 12.00 sala 421, p. IV (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5 w Warszawie)

 1. Sprawy różne:
  a) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące naliczania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie opłat za lokalizację obiektów mostowych i przepustów – wysłano 10.10.19 r.
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wysłano 21.08.19 r. Projekt zdjety z porzadku posiedzenia na wnisoek MKiDN.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – wysłano 20.09.19 r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 25 września 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007 (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 07.10.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych – wysłano 01.10.19 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów – wysłano 10.10.19 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska  oraz o wysokości należnych opłat – wysłano 16.10.19 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020 – wysłano 17.10.19 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę