Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (10) - porządek posiedzenia

29 października 2019 r.

godz. 15:00 w Sali Kolegialnej Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie

 

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018.

  2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

  5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

  6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia..

  7. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę