Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (11) - posiedzenie

26 listopada 2019 r.

godz. 11:00 sala Kolegialna 324 w MSWiA ul. Batorego 5 w Warszawie

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę