Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

I CZĘŚĆ godz. 11.30 – 13.30 

 1. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (Ministerstwo Energii) – wysłano 12.11.19 r.

II CZĘŚĆ godz. 13.30

 1. Sprawy różne:
  a)     Dyskusja na temat nowelizacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej – wniosek Związku Gmin Wiejskich RP.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – wysłano 19.11.19 r. KWRiST 27.11.19 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – wysłano 26.11.19 r. KWRiST 27.11.19 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 4. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Strategia Wielkopolska 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) - wysłano 02.12.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (Ministerstwo Klimatu)  – wysłano 23.10.19 r. KWRiST 27.11.19 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej. Zdjeto na wniosek projektodawcy.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – wysłano 21.11.19 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – wysłano 03.12.19 r. KWRiST 30.10.19 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 8. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) – wysłano 04.12.19 r

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę