Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (12) - porządek

12 grudnia 2019 r.

godz. 13:30 w Ministerstwie Cyfryzacji ul. Królewska 27 w Warszawie; sala 001

 

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

  2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczana opłaty za przewóz osób.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę