Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (12a)- obieg.

20 grudnia 2019

Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Projekt uzgodniony z uwagą dotyczącą źródła finansowania.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę