Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

20 stycznia 2020 r.

godz. 12.00 sala 421, p. IV (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5 w Warszawie)

 1. Sprawy różne:
  a) Kontynuacja dyskusji na temat nowelizacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiemod nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej.
  b) Najem krótkoterminowy – Pismo Prezydenta Miasta Sopotu - wysłano 12.12.19 r. oraz pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – wysłano 30.12.19 r
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) – wysłano 09.12.19 r.
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)  - wysłano 07.01.20 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego – wysłano 23.12.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko – wysłano 23.12.19 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi – wysłano 08.01.20 r.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 16.01.20 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę