ODWOŁANE POSIEDZENIE Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

14 stycznia 2020 r.

Projekty przewidziane do rozpatrzenia zaopiniowane zostaną w trybie obiegowym:

  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) - wysłano 14.12.19 r.; nowy projekt 08.01.20 r. – tryb obiegowy z terminem do 15 stycznia 2020 r. (KWRiST 18.12.19 r. upoważniła Zespół do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST do wydania opinii wiążącej.)
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - wysłano 23.12.19 r. – tryb obiegowy z terminem do 15 stycznia 2020 r. do godz. 12.00. (Projekt opiniowany przez KWRiST w trybie obiegowym z terminem do 15.01.20 r.)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę