Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (2)- porządek obrad

19 lutego 2020

godz. 12.00 w siedzibie MEN.

 1. Sprawy różne.
 2. Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. uzupełnienia „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów”, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych (…)
 3. Wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący problemów związanych z podziałem subwencji oświatowej
 4. Wniosek Związku Powiatów Polskich Związku Powiatów Polskich dotyczące kwestii statusu osób posiadających przygotowanie zawodowe, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe
 5. Pisma Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Śląski oraz Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie problematyki finansowania szkół niepublicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 6. Uchwała Rady Gminy Baboszewo w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w oświacie w Gminie Baboszewo oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących oświaty
 7. Pismo Starostwa w Chojnicach dot. finansowania oświaty
 8. Wniosek Ministerstwa Rozwoju dot. opinii w sprawie dodatkowych umiejętności zawodowych pn. „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” proponowanych dla zawodów szkolnych z branży motoryzacyjnej - mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy
 9. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020r. – wysłano dn. 17.12.19.
 10.  Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wysłano dn. 20.12.19.
 11.  Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę