Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (1) - posiedzenie

17 stycznia 2020 r.

godz. 12:30 sala 142 w Ministerstwie Ronictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 w Warszawie

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę