Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (2)- odwołanie posiedzenia.

6 lutego 2020 r.

6.02. godz. 11.00 w siedzibie MZ ul. Miodowa 15 W-wa. - ODWOŁANO.

DATA POSIEDZENIA BĘDZIE ZMIENIONA

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę