KWRIST(2) - posiedzenie

26 lutego 2020 r.

godz. 10.00 sala 421, p. IV (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5 w Warszawie)

  1. Sprawy różne:
    a) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące budowy węzła drogowego w Pszczynie – na skrzyżowaniu DK1 z DW933 – wysłano 30.01.20 r.
    b) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące obowiązku lokalizowania i budowy kanałów technologicznych w pasach drogowych – wysłano 03.02.20 r.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 29.01.20 r.
  3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznegow obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) – wysłano 04.02.20 r.
  4. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) – wysłano 07.02.20 r.
  5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 16.01.20 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę