Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (2)- porządek obrad

17 lutego 2020 r.

godz. 12.00 sala 421, p. IV (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5 w Warszawie)

1.Sprawy różne:

  • Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące budowy węzła drogowego w Pszczynie – na skrzyżowaniu DK1 z DW933
  • Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące obowiązku lokalizowania i budowy kanałów technologicznych w pasach drogowych
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Ministerstwo Rozwoju)
  3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
  4. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
  5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę