Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (2) - porządek posiedzenia

18 lutego 2020 r.

godz. 13:00 sala 001 w Ministerstwie Cyfryzacji ul. Królewska 27 w Warszawie.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników.

  2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Ministerstwo Cyfryzacji).

  4. Wystąpienie Ministerstwa Cyfryzacji do samorządów o informację na temat aplikacji i baz danych, które są wykorzystywane w procesach realizowanych wewnątrz urzędów JST (przede wszystkim gmin i powiatów ziemskich).

  5. Sprawy różne.

    a). Stanowisko OPOS z dn. 22.11.19 r. w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego – wysłano 07.01.20 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę