Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (3) - tryb obiegowy

Szanowni Państwo,
decyzją Współprzewodniczących Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska odwołane jest posiedzenie zaplanowane na 20 marca 2020 r., projekty przewidziane do rozpatrzenia zaopiniowane zostaną w trybie obiegowym z terminem do 20 marca 2020 r.:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu ustalania wskaźnika hałasu LDWN - – wysłano 18.02.20 r. KWRiST 26.02.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
  2. Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. (UD64)( Ministerstwo Aktywów Państwowych)  – wysłano 24.02.20 r.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego – wysłano 24.02.20 r.
  4. Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – wysłano 27.02.20 r.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni – wysłano 05.03.20 r.
  6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 16.01.20 r., nowy projekt 21.02.20 r. KWRiST 26.02.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.

    W związku z powyższym, ewentualne uwagi do projektów należy przesyłać do dnia 20.03.20 r. na adres kwrist@mswia.gov.pl.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę