Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli - tryb obiegowy

 

Szanowni Państwo,
decyzją Współprzewodniczących Zespołu do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST odwołane jest marcowe posiedzenie Zespołu., projekty przewidziane do rozpatrzenia zaopiniowane zostaną w trybie obiegowym z terminem do 20 marca 2020 r.:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie przekazania egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego – wysłano 27.02.20 r.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego – wysłano 27.02.20 r.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia właściwości urzędu stanu cywilnego dla gminy Stoczek Łukowski i miasta Stoczek Łukowski – wysłano 03.03.20 r.

    W związku z powyższym, ewentualne uwagi do projektów należy przesyłać do dnia 20.03.20 r. na adres kwrist@mswia.gov.pl

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę