Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (3) - tryb obiegowy

24 marca 2020 r.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego - wysłano 17.03.20 r. 

    Ewentualne uwagi do projektu należy przesyłać do dnia 24.03.20 r. na adres kwrist@mswia.gov.pl.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę