Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, od dnia 20 marca 2020 r. sekretariat KWRiST pracuje w systemie pracy zdalnej. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kwrist@mswia.gov.pl; marzena.radziszewska@mswia.gov.pl; teresa.hebda@mswia.gov.pl; elzbieta.skorupska@mswia.gov.pl.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę