Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (4) - wideokonfrencja

15 maja 2020 r.

godz. 12.00

 1. Sprawy różne:
  a. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące prawidłowości gromadzenia i publikowania numerów ksiąg wieczystych w Geoportalu - wysłano 29.04.20 r.
  b. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące przepisów ustawy Prawo wodne - wysłano 30.04.20 r.
  c. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące ustawy Prawo ochrony środowiska – wysłano 07.05.20 r.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu) - wysłano 30.04.20 r.
 3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 05.05.20 r.
 4. Propozycja podziału subwencji ogólnej (dot. art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 08.05.20 r.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 08.05.20 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę