Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (6) - porzadek obrad

18 czerwca 2020

 godz. 11.00 (wideokonferencja)

 

  1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (MKiDN) – wysłano dn. 22.05.20 r.  (KWRIST na posiedzeniu w dniu 3.06.20 r. upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej).
  2.  Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego – wysłano 09.06.20 r.
  3.  Opiniowanie wniosków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. 
  4. Sprawy różne.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę