Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (6)- porządek obrad

16 czerwca 2020

godz. 13.30 (wideokonferencja)

1. Sprawy różne.

2. Projekt Informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) 

Pkt. 2,3 - KWRiST w dn. 3.06.br. upoważniła Zespół do wyrażenia opinii wiążącej.

4. Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę