Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (6) - wideokonfrencja

17 lipca 2020 r.

godz. 12.00 - wideokonfrencja

 1. Sprawy różne:
  a) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące zmiany sposobu wyliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby Funduszu Dróg Samorządowych – wysłano 25.06.20 r.
  b) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące opłat uiszczanych przez zarządców dróg na rzecz tzw. gestorów sieci w związku z koniecznością dokonania uzgodnienia projektowanych prac odnoszących się do zarządzanych przez nich dróg – wysłano 07.07.20 r.
  c) Pismo Związku Powiatów Polskich  dotyczące dostosowania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do sytuacji epidemicznej – wysłano 07.07.20 r.
  d) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące formularza raportu o stanie zapewniania dostępności, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wysłano 10.07.20 r.
  e) Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące stanu przygotowań do wejścia w życie od 1 sierpnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – wysłano 10.07.20 r.
 2. Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (UD91) (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 27.05.20 r. KWRiST 03.06.20 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 3. Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030 (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 25.06.20 r.
 4. Projekt aktualizacji programu rozwoju "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030" (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) – wysłano 08.07.20
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu) – wysłano 13.07.20 r.

  Aktualizacja 14.07.20 r. 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę