KWRiST (7a) - porządek obrad

22 lipca 2020 r.

godz. 10.00 w MSWiA.

 1. Sprawy różne:
  a) Wniosek Ministerstwa Finansów w sprawie wskazania kandydata do składu Rady Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania na lata 2020-2024 – wysłano 09.07.20 r.
  b) Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - wysłano 24.06.20 r.
  c) Wniosek Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dot. upoważnienia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny – wysłano dn. 16.07.br.
  d) Wniosek Ministerstwa Zdrowia dot. upoważnienia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
 2. Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030 (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 25.06.20 r.
 3. Projekt aktualizacji programu rozwoju "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030"(Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) – wysłano 08.07.20 r.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu)– wysłano 13.07.20 r.
 5. Projekt  ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano 30.06.20 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wysłany 03.07.20 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej– wysłano 02.07.20 r.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę