Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (7a)- Obieg

10 lipca 2020

Informacja Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Osób Niepełnosprawnych.

Opinia pozytywna z uwagą, aby informacje tworzone w następnych latach były lepiej przygotowane pod względem redakcyjnym, z uwagi na fakt, iż jest to dokument rządowy a nie informacje od poszczególnych resortów.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę