Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (9)- wideokonferencja

22 września 2020

godz. 11.30 wideokonferencja.

Sprawy różne;

  1. Wniosek Związku Powiatów Polskich w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  2. Przedstawienie informacji o jednorazowym dodatku uzupełniającym

 

  • Projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę