Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (9a)- obieg.

14 września 2020

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program integracji społecznej obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" (MSWiA).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę