Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (8) - wideokonferencja

21 września 2020 r.

godz.12:00 - wideokonferencja

1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

2. Wstępne omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Cyfryzacji).

3. „Deklaracja współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz samorządów wojewódzkich i lokalnych; dekalog wyzwań cyfrowych na lata 2020-2023” (Ministerstwo Cyfryzacji).

4. Sprawy różne.

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę