Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (2) - porządek posiedzenia

24 września 2020 r.

godz. 12:00, sala 155 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 w Warszawie

1. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).

2. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

3. Sprawy różne.

  1. Aktualny stan prac nad proponowanym przez jst wprowadzeniem obowiązku czipowania psów (rejestr zwierząt).
  2. Aktualny stan spraw związanych z szacowaniem strat w rolnictwie w związku z klęskami żywiołowymi (m. in. susza).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę