Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli - wideokonferencja

15 października

godz. 14.00

  1. Projekt  ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (UC57) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
    KWRiST na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 r. upoważniła Zespół ds. Administracji Publiczneji Bezpieczeństwa Obywateli do wydania opinii wiążącej.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zawartych w upomnieniu.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
  6. Sprawy różne

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę