Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (1) - wideokonferencja

15 stycznia 2021 r.

godz. 11:00

1.Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Główny Urząd Geodezji i Kartografii)

3. Zasady zapewniające domyślność cyfrową procedur i usług (Minister Cyfryzacji/KPRM)

4. Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Minister Cyfryzacji/KPRM) 

5. Deklaracja Współpracy Rządu RP oraz samorządu terytorialnego Dekalog Wyzwań Cyfrowych na lata 2021-2023 (Minister Cyfryzacji/KPRM)

6. Sprawy różne.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę