Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (2)- wideokonferencja

19 lutego 2021 r.

godz. 12:30

  1. Projekt ustawy o dokumentach paszportowych (UD180)(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 04.02.21 r.
  2. Propozycje ZGW RP dotyczące zmiany przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę