Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (4) - wideokonferencja

11 marca 2021 r.

godz. 10:00

  1. Pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie ułatwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy właścicielami nieruchomości a np. potencjalnymi inwestorami.
  2. Projekt ustawy o gatunkach obcych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę