Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (3) - wideokonferencja

24 marca 2021 r.

godz. 12:00

  1. Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (Minister Cyfryzacji/KPRM).
  2. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Minister Cyfryzacji/KPRM).
  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Ministerstwo Obrony Narodowej).
  6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego (Ministerstwo Obrony Narodowej).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę