Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (5)- wideokonferencja

14 maja 2021

Wideokonferencja. godz. 11.00 

  • Wniosek Wiceprezesa Unii Miasteczek Polskich, Burmistrza Kowala dot. organizatorów zajęć na świeżym powietrzu – w ramach lekcji wychowania fizycznego.
  • Informacja MKDNiS dot. boisk „Orliki”.
  • Omówienie projektu rozporządzenia MEiN dot. organizacji i finansowania zajęć wspomagających. .
  • Projekt zmiany Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej związanej z wprowadzeniem zajęć wspomagających.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę