Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (10) - wideokonferencja

20 maja 2021 r.

godz. 10:00

  1. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące problemu przeprowadzania przez organy zarządzające ruchem kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych – z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy. 
  2. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące wsparcia finansowego dla powiatów górskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  3. Pismo Unii Metropolii Polskich dot. zatwierdzania przez PGW Wody Polskie planów taryfowych opłat za wodę i ścieki.
  4. Pismo Unii Metropolii Polskich dot. nowelizacji treści art. 129b ust. 2 pkt 5 Prawo o ruchu drogowym.
  5. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego). 
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę