Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego - wideokonferencja

19 lipca 2021 r.

godz. 12:00

  1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Minister Cyfryzacji/KPRM).
  2. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (Minister Cyfryzacji/KPRM).
  3. Sprawy różne:
    a) Wniosek przedstawiciela Unii Miasteczek Polskich dotyczące podjęcia działań umożliwiających prowadzenie władzom publicznym akcji promujących szczepienie przeciw COVID-19.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę