KWRiST(9) - wideokonferencja

6 września 2021 r.

 godz. 12.30

 1. Sprawy różne:
  a) Wniosek Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wyrażenia opinii wiążącejdo nowego Programu URBACT IV oraz ESPON 2030.
  b) Wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne opiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.
  c) Wniosek Ministerstwa Finansów o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
  d) Wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska o pilne rozpatrzenie projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.
 2. Informacja strony rządowej w sprawie realizacji  Narodowego Programu Szczepień.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji i Nauki).
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii).
 5. Projekty Ministerstwa Finansów:
  a) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;
  b) ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład.

   

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę