Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (17) - wideokonferencja

16 września 2021 r.

godz. 10:00

 1. Sprawy różne:
  a. Pismo Unii Metropolii Polskich dot. nowelizacji proj. ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
  b. Pismo Unii Metropolii Polskich dotyczące przeciwdziałania skutkom suszy.
 2. Punkt zdjęty na wniosek MKiŚ. Projekt „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. i 2040 r.)” (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
  KWRiST 25.08.21 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt  Programu URBACT IV oraz ESPON 2030 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
  KWRiST 06.09.21 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 4. Punkt zdjęty na wniosek MRiT Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii).
  KWRiST 06.09.21 r. upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę