Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska (18) - wideokonferencja

23 września 2021 r.

godz. 10:00

 1. Sprawy różne:
  a) Pismo Unii Metropolii Polskich dot. nowelizacji proj. ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
  b) Dyskusja na temat rozwiązań zawartych w uchwalonej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).
 3. Projekt aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).
 4. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48) (Ministerstwo Infrastruktury).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (MI 145).
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UD268) (Ministerstwo Infrastruktury).
 8. Projekt programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 9. Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (UC95) (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 10. Projekt uchwały Rady Ministrów dotyczącej programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę