Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (1)- posiedzenie

5 stycznia 2022

godz. 10.00 wideokonferencja.

1. - Projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia polityki publicznej pn. „Strategia Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna na lata 2021-2035 z perspektywą do 2035 r.” (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

2. Omówienie kwestii dot. uchodźców/cudzoziemców w tym z Afganistanu (Kwestie związane z oświatą).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę