Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (1) - wideokonferencja

19 stycznia 2022 r.

godz. 13:00

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości).
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (UD239) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
  5. Sprawy różne.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę