Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (1) - wideokonferencja

20 stycznia 2022 r.

godz. 15.45

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
  2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Główny Urząd Geodezji i Kartografii).
  3. Projekt informatyczny pt. „System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)” (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego).
  4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
  5. Sprawy różne
    a. Wniosek UMP dot. kwestii wdrożenia nowych dowodów osobistych.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę