Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (1c)- posiedzenie

24 stycznia 2022

Dodatkowe posiedzenie godz. 13.00 wideokonferencja

Wniosek ZPP w kwestii planowanych rozwiązań prawnych dot. pracy zdalnej w administracji publicznej 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (UD 135) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę