Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (5) - wideokonferencja

19 maja 2022 r.

godz. 15:00

  1. Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
  3. Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
  4. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę