Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (8a)- posiedzenie

4 sierpnia 2022

informacja NFZ na temat aneksowania umów w związku z wprowadzeniem podwyżki płac w sektorze ochrony zdrowia od 1 lipca br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę